Over ons

Eerdere projecten

Risicodialogen KAR Rivierenland (2020)
Opzetten en begeleiden risicodialoog ten behoeve van Regionale Adaptatie Strategie voor de werkregio Klimaatactief Rivierenland (KAR) in samenwerking met Raadhuis Advies. I.o.v. waterschap Rivierenland, provincie Gelderland en negen deelnemende gemeenten.

Slijpbeekpark Renkum-Arnhem (2018-2019)
Visie en maatregelenkaart voor het stroomgebied van de Slijpbeek te Arnhem/Renkum in samenwerking met OAK consultants, i.o.v. gemeente Renkum, gemeente Arnhem, Waterschap Rijn&IJssel, Waterschap Vallei en Veluwe, Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland.

Waterbeeldenboek Rijnland (2019-2020)
Verbeeldingen waterkwaliteit voor het boek ‘Gezonde sloten in beeld’. I.o.v. Hoogheemraadschap van Rijnland.

Biodivers Rheden (2019)
Ontwerp en productie van biodiversiteits-inspiratiekaarten en een inspiratiebord voor participatie met bewoners en bedrijven, in samenwerking met grafisch ontwerper Dana Dijkgraaf. I.o.v. gemeente Rheden.

Tuin Sneek (2018-2020)
Tuinontwerp bij nieuwbouw, voor ca. 1 ha grote kavel aan het water.

Seinpaalduin Terschelling (2018-2019)
Maken van een uitgangspuntenkaart en 'beeldkwaliteit doe-boek' voor de omgeving van Seinpaalduin op Terschelling, i.o.v. Staatsbosbeheer.

Inspiratiesessies Klimaatadaptatie en Hitteproblematiek (2018)
Geven van een tweedelige inspiratiesessie over de oorzaken en gevolgen van hitte en mogelijke adaptatiemaatregelen in de buitenruimte. Aan het Platform Ruimtelijke Adaptatie Gelderland, voor diverse waterschappen, gemeentes, GGD en Rijkswaterstaat, i.o.v. Provincie Gelderland.

Klimaatadaptieve terrastuin Arnhem (2018)
Ontwerp voor aan het huis grenzend terras waar water op een natuurlijke manier kan infiltreren.

Ecolodges (2018)
Formuleren en visualiseren van het concept en het pve voor het 4de deelconcept ‘Ecolodges’ van Buitenleven Vakanties in samenwerking met Kraft Architecten, i.o.v. Buitenleven Vakanties.

Vuurboetsduin Vlieland (2017-2020)
Ontwerp buitenruimte rondom vuurtorencomplex, i.o.v. Staatsbosbeheer.

Neswaarden Aalst (2017-2018)
Visie en landschapsontwerp gebied de Neswaarden / zandwinningsplas Esmeer in samenwerking met Stroming, i.o.v. Staatsbosbeheer en gemeente Zaltbommel.

Spijkerlab 2018 en Spijkerlab 2017 (2017-2018)
Het i.s.m. bewoners integraal ontwerpen van twee pilotlocaties, i.o.v. Bewonersplatform Spijkerkwartier, gefinancierd door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Verblijfsrecreatie Wadden (2016-2017) 
Visie op (innovatieve) vormen van verblijfsrecreatie op de Nederlandse waddeneilanden, i.o.v. Staatsbosbeheer.

Natuurcentrum stadsboerderij Presikhaaf (2016-2017)
Ontwerp structuurvisie, beeldkwaliteit en herinrichtingsplan voor stadsboerderij Presikhaaf, i.o.v. Natuurcentrum Arnhem.

Workshop Hittestress (2017)
Verzorgen inspiratieworkshop over klimaatadaptatie en hittestress Regionale Samenwerking Klimaatbestendig Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal, i.o.v. waterschap Rivierenland.

Globaal Groenplan Arnhem Centrum (2016)
Visie op de (flexibele) groeninrichting van het centrum van Arnhem, i.s.m. Willem Jakobs en Theo Reesink, i.o.v. Platform Binnenstad Arnhem en gemeente Arnhem.

Tuin Rozendaal (2016-2017)
Ontwerp tuin op nieuwbouwlocatie De Del te Rozendaal.

Coehoorn Climaatadaptieve Cantoortuin (2016-2017)
Ontwerp buitenruimte CC7 in Coehoorn Centraal (Arnhem), i.o.v. Stichting Coehoorn Centraal.

Groene Schoolpleinen (2016)
Ontwerpworkshops met Arnhemse basisscholen die hun buitenruimte willen vergroenen, i.o.v. gemeente Arnhem.

Amsteltuinen Amsterdam (2016)
Ontwerp en beplantingsplan drie aaneengesloten tuinen van nieuwbouwwoningen in het Amstelkwartier.

Slingeland ziekenhuis (2016)
Eerste ronde Architectenselectie (gewonnen) voor nieuwbouw ziekenhuis op landschappelijk gevoelige locatie in de Achterhoek, i.s.m. Wiegerinck Architecten.

Kwekerijbos Ameland (2015-2016)
Visie en ontwerp voor landschappelijke inpassing van recreatiewoningen op Buitenleven locatie te Ameland, i.o.v. Staatsbosbeheer.

Klimaatregelenborden (2015-2017)
Ontwikkelen mobiel educatiesysteem ter bevordering van het vergroenen en ontharden van tuin en buurt. In eigen beheer.

Arnhem Groen Wonen? (2015)
Onderzoek naar Arnhems' landschappelijke woonkwaliteit, i.o.v. architectuurcentrum CASA.  

Tuin Klingelbeekseweg (2015)
Ontwerp klimaatadaptieve voortuin in Arnhem.