Project

Arnhem Klimaatbestendig

De laatste decennia zijn wij, als burgers, enorm gepamperd door de overheid. Over het algemeen leunen we lekker achterover, totdat er iets gebeurt wat ons niet zint. Dan zijn we een boze burger en laten we ons ongenoegen merken. Echt de verantwoordelijkheid nemen, of het initiatief pakken doen we alleen als we er baat bij hebben. De gevolgen van klimaatverandering (wateroverlast en hitte), samen met de veranderende rol van de overheid vragen om een andere houding. Simpelweg óók omdat het grootste eigendom van de totale buitenruimte in de hand van de burger ligt. Tijd voor actie dus! 

Architectuurcentrum CASA en Le Far West hebben begin 2016 hun krachten gebundeld door van dit probleem een plezier te maken. We zagen de behoefte aan een intermediair, iemand die wensen en oplossingen integraal in beeld brengt voor zowel de burger als de overheid. 

informeren en activeren van bewoners

Al snel haakten diverse partijen aan en is het kernteam van Platform Arnhem Klimaatbestendig samengesteld uit Architectuurcentrum CASA, Netwerk Groen Arnhem, Natuurcentrum Arnhem, gemeente Arnhem, waterschap Rijn en IJssel en waterschap Rivierenland. Le Far West begeleidt het proces.

Inmiddels is er een platform ontstaan dat dient als hulp- en inspiratiebron voor nieuwe klimaatbestendige plannen in Arnhem. Hierbij proberen we zoveel mogelijk zichtbaar te zijn in de stad, bijvoorbeeld door met onze mobiele educatiestand de wijken in te gaan, het geven van lezingen en het organiseren van een tweemaandelijks klimaatcafé. 

Op die manier werkt Arnhem Klimaatbestendig als een vliegwiel. Het doel: alle inwoners van Arnhem bewustmaken van hun eigen rol in het klimaatbestendig maken van de stad en hen daarbij aanzetten tot actie. Zo kunnen we met elkaar zoveel mogelijk klimaatbestendige projecten realiseren om zodoende hitte en wateroverlast in de stad te verminderen. Hierdoor ontstaat er uiteindelijk een (fysiek en sociaal) netwerk dat zichzelf instandhoudt en vergroot.