Opdrachtgever(s) Staatsbosbeheer
Jaar van ontwerp 2018-2020
Schaal 5 ha
Locatie Vlieland
Gerealiseerd ja
Jaar van uitvoering 2020
Project

Vuurboetsduin Vlieland

De gemeente Vlieland en Staatsbosbeheer hebben de wens uitgesproken het Vuurboetsduin te ontwikkelen tot een natuurlijk ontspannen wandel- en verblijfsgebied.

Hierbij zijn een aantal uitgangspunten benoemd:

  • creëren van samenhang in het totale gebied;
  • aandacht voor het geweldige uitzicht;
  • waarborging van de privacy van de dienstwoningen;
  • het vanzelfsprekend maken van het onderscheid tussen privé en openbaar gebied.

 

Voor de ingrepen was er een gebrek aan samenhang, veroorzaakt door een veelheid aan paden en wegen, door verschillende verhardingsmaterialen en typen hekwerken, en door de aanwezigheid van goed zichtbare installaties en schakelkasten. Samenhang werd bereikt door duidelijke keuzes te maken en daarbij antwoord te geven op de volgende vragen:

  • wat is de hiërarchie wat betreft route/paden en materialen;
  • hoe maken we zichtbaar wat we wíllen zien en onzichtbaar wat we níet willen zien
  • welke paden zijn dan noodzakelijk;
  • welke materialen zijn dan wenselijk.
Vuurboetsduin Schetsontwerp / Le Far West
Plangebied

Gebied rondom vuurtoren en dienstwoningen

Het gebied rondom de vuurtoren en de dienstwoningen kenmerkt zich op dit moment door een onduidelijke routing, dichte beplanting op plekken waar openheid gewenst is, een grote hoeveelheid aan hekwerken en een lastig onderscheid tussen openbaar en privé. In het inrichtingsplan zijn deze punten aangepakt. 

verduidelijking routing

In plaats van twee routes aan de noordzijde van het gebied (een voetpad en een oprit) wordt gekozen voor één weg. Door deze ingreep onstaat er meer ruimte om een flauwer talud te maken. Het verplaatsen van het entreehek van de dienstwoningen naar de oprit ten hoogte van de schuur zorgt ervoor dat het onderscheid tussen privé en openbaar wordt verduidelijkt. Resultaat is een rustiger beeld door vermindering van het aantal paden, hekwerken en typen verharding. De vrijkomende ruimte kan ingezet worden om op strategische plekken uitzichtspunten te maken.

Aan de west- en zuidzijde van het duin wordt een 'olifantenpaadje' geïnitieerd om op die manier een rondgang mogelijk te maken. Het hek rondom het prive gedeelte wordt zo gepositioneerd dat minimale inkijk zal ontstaan richting dienstwoningen.

beplanting

Er wordt een open duinlandschap nagestreefd. Enkel op plekken waar nu de privacy van de dienstwoningen in het geding komt wordt gebiedseigen heesterbeplanting toegepast.

belevingstrap

De lange trap die vanuit Oost-Vlieland naar boven voert wordt zo aangepast dat het naar boven lopen een goede ervaring van de omgeving mogelijk maakt. Door de balustrades te verwijderen en de treden prettiger beloopbaar te maken (kortere treden, afgewisseld met langere, vlakke tussenpozen met de mogelijkheid kort te verpozen) kan het landschap optimaal beleefd worden. De route leidt direct naar de vuurtoren die bij daar overgaat in een 'entreepleintje' waar men van het uitzicht kan genieten. 

Ideeënschets

Vuurboetsduin Schetsontwerp / Le Far West
ideeënschets rondom vuurtoren en woningen
Vlieland Presentatie Inrichtingsschets Vuurboetsduin I Le Far West
Wandeling met presentatie van het voorlopig ontwerp door boswachter Joeri van Staatsbosbeheer en Anne Martien van Le Far West met geinteresseerden

Participatie en Presentatie

Vlieland Presentatie Inrichtingsschets Vuurboetsduin / Le Far West
Vlieland Presentatie Inrichtingsschets Vuurboetsduin / Le Far West
Uitnodiging voor de Inloopmiddag waar we met geïnteresseerden de ontwerpschets bespraken. Deze schets was mede gebaseerd op eerdere gesprekken die we voerden met bewoners op Vlieland
Vuurboetsduin Vlieland Voorlopig Ontwerp / Le Far West
Vuurboetsduin Vlieland Voorlopig Ontwerp

Realisatie

Uitzicht vanuit de vuurtoren na realisatie
voor
-tussentijds-
na