locatie Schuilenburg Amersfoort
opdrachtgever Gemeente Amersfoort
omvang 73 ha
ontwerp 2021-2022
Project

Schuilenburg Amersfoort

Schuilenburg, een typische jaren zestig wijk met een grote culturele diversiteit in het oosten van Amersfoort. Het tijdsbeeld uit zich in veel gestapelde- en overwegend sociale woningbouw. De wijk staat voor grote uitdagingen, zoals op sociaal functioneren, leefbaarheid en klimaatadaptatie. De gemeente Amersfoort heeft Le Far West gevraagd een overkoepelende, samenhangende visie op de wijk te vormen.

Visie op hoofdlijnen & definiëren van specifieke en financieel haalbare projecten

In de afgelopen jaren zijn een aantal delen van de wijk gerenoveerd, in combinatie met nieuwbouw. De rest van de wijk is nog niet aan vervanging toe. Echter doet het geheel rommelig en sleets aan en contrasteert met nieuwbouwlocaties binnen de wijk. De uitdaging is dan ook de wijk in zijn geheel te bekijken, oud en nieuw op een goede manier te koppelen, kansen en kwaliteiten te verbinden en zo (weer) eenheid en samenhang in de wijk te creëren zonder daadwerkelijk de hele wijk aan te moeten pakken. Voor deze visie is op zoek gegaan naar de hoofdlijnen en mogelijkheden, waarbinnen specifieke en financieel haalbare projecten kunnen worden gedefinieerd.

70'er jaren: de SRV-wagen met bijbehorende sociale interactie
70'er jaren: de SRV-wagen met bijbehorende sociale interactie

Nieuw perspectief op de straat

De werking van de straat vormt het begin en is een belangrijk onderdeel van de visie. Het nieuwe perspectief van Le Far West op de straat in Schuilenburg gaat uit van de ‘gedeelde straat’. Want een gedeelde straat (niet monofunctionele - op auto’s gerichte -) straat biedt ruimte aan actuele opgaven als klimaatadaptatie, verduurzaming, woningbouw, gezondheid, welzijn en vergroting van biodiversiteit. 

Stedelijke Groenvoorziening met het gezin als kern bij oorspronkelijk ontwerp
Stedelijke Groenvoorziening met het gezin als kern bij oorspronkelijk ontwerp
Wijkgedachte als grondgedachte bij oorspronkelijk ontwerp
Wijkgedachte als grondgedachte bij oorspronkelijk ontwerp

De wijkgedachte

De historische grondlegging van de wijk is meegenomen in de visie. Schuilenburg is oorspronkelijk opgezet vanuit de ‘wijkgedachte’, met als hoeksteen het gezin. Het resulteerde in grote, sociaal geprogrammeerde ruimte voor vereniging en kerk. Tegenwoordig is het gezin niet meer de hoeksteen van de wijk en functioneert de wijk niet meer zoals bedoeld. Toch is een sociale grondlegging, de nieuwe hoeksteen, van belang voor het functioneren van de wijk. 

typologiën 'oud'
typologiën 'oud'
typologiën 'nieuw'
typologiën 'nieuw'

Visie 

De visie(kaart) voor Schuilenburg maakt dat er verschillen zijn ontstaan tussen de oorspronkelijke (huidige) straattypologiën en de toekomstige straattypologiën. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van de nadruk op mobiliteit naar de nadruk op leef- en verblijfskwaliteit. Deze verschuiving is waarneembaar in de straattypologiën. Om de ruimtelijke opgaven van de toekomstige straat in beeld te brengen is voor elke straattypologie op basis van de ‘tien ambities voor de Schuilenburgse straat’ een inspirerend ontwerpprofiel opgezet.

visiekaart Schuilenburg: meer ruimte voor fietsen, wandelen en ontmoeten in combinatie met klimaatadaptatie en leefkwaliteit
visiekaart Schuilenburg: meer ruimte voor fietsen, wandelen en ontmoeten in combinatie met klimaatadaptatie en leefkwaliteit

Een rijk palet aan schetsen zijn om te verleiden en te inspireren

Zo is er geschetst aan een rijk palet aan openbare ruimte, straatmilieus en plekken binnen de wijk en het stedelijk weefsel. De schetsen zijn gemaakt om te verleiden en te inspireren. Om goed de verandering in beeld te brengen is ervoor gekozen om zowel de huidige (nu) als de toekomstige (straks) situatie te schetsen. Onder elk profiel zijn schuifbalken aangebracht, die aangeven waar de verschillende ambities landen binnen het straatprofiel. Iconen verduidelijken waar en welke maatregelen/ontwerpprincipes zijn gehanteerd om de ruimtelijke opgaven van de straat te realiseren.

nu
nu
straks
straks
Recente groenaanleg in het noorden van Schuilenburg
Recente groenaanleg in het noorden van Schuilenburg