Opdrachtgever Talis
Samenwerking Hoogte 2 Architecten
Omvang 1,2 ha.
Jaar van ontwerp 2018 - 2020
Realisatie 2020 - 2021
Project

Zuiderveld Nijmegen

In de zomer van 2020 is gestart met de bouw van het ecodorp Zuiderveld in Nijmegen Noord. Voor de Coöperatieve Vereniging Ecodorpen Gelderland (CVEG) heeft Le Far West het landschapsontwerp gemaakt voor de buitenruimte van de duurzame leefgemeenschap met 50 wooneenheden. Voor dit project werken wij samen met woningcorporatie Talis, Architectenbureau Hoogte Twee, aannemersbedrijf Trebbe en de gemeente Nijmegen. 

2 landschappen
twee landschappen: rationele vormgeving van de bouwblokken en organische vormgeving van het parklandschap
de kavel van de woongroep dient als schakel
de kavel van de woongroep dient als schakel
gericht op het landschap
gericht op het landschap
gebruik van de robuuste groenstructuur
gebruik van de robuuste groenstructuur

De woongemeenschap ligt aan de rand van de nieuwbouwwijk Zuiderveld in Nijmegen Noord. Het erf van de woongroep dient als verbindende schakel tussen de naast gelegen rationele vormgegeven wijk en het aangrenzende cultuurhistorisch waardevolle landschap. Groene robuuste structuren worden via het erf doorgezet naar het naastgelegen parklandschap. Binnen het erf bestaan gradiënten tussen privé en openbaar en verharding en groen. Het ontwerp kenmerkt zich door het meervoudig gebruik van buitenruimte waarbij wandelen, moestuinieren, waterberging, spelen en verblijven allemaal een plek krijgen. Door het creëren van tuinkamers met inheemse beplanting wordt er een heldere structuur gecreëerd, langs de buitenzijde van deze kamers verbinden wandelpaden het erf met haar omgeving, binnen de kamers is ruimte voor de principes van permacultuur. Op het gehele erf is zoveel mogelijk eetbare beplanting toegepast.

gradiënt: (half)verharding <> groen, plat <> glooiend, privaat <> collectief <> openbaar
gradiënt: (half)verharding <> groen, plat <> glooiend, privaat <> collectief <> openbaar
gradiënt: privaat <> collectief <> openbaar
gradiënt: privaat <> collectief <> openbaar

Meervoudig gebruik buitenruimte

Het erf in het midden van de kavel heeft een functionele indeling waarin variatie, dynamiek en synergie een plek vinden. De entree, de ‘nette’ voorkant van het erf, grenst aan de woonwijk. Het achtererf, ook wel het werk erf, heeft inheemse beplanting en een relatie met het omringende achterliggende landschap.

Voorlopig ontwerp
Voorlopig ontwerp
Referentie moestuin
Referentie moestuin
Referentie randbeplanting tuinkamers
Referentie randbeplanting tuinkamers