Opdrachtgever Gemeente Zaltbommel
Staatsbosbeheer
Samenwerking bureau Stroming
Omvang 200 ha
Ontwerp 2017-2019
Status deelontwerpen in ontwikkeling
Project

Neswaarden Aalst

Een kwaliteitsimpuls voor ecologie en recreatie

De Neswaarden is een recreatiegebied aan de rand van Gelderland en Noord-Brabant, in het dorp Aalst in de Bommelerwaard. Het Esmeer, onderdeel van de Neswaarden, is oorspronkelijk een zandwinplas aan de Afgedamde Maas. De plas staat onder invloed van de getijden. Het Esmeer is in ecologisch opzicht relatief arm, daarnaast biedt de plek kansen voor een meer divers recreatief gebruik. Dit is reden geweest voor de Gemeente Zaltbommel en Staatsbosbeheer om Le Far West en bureau Stroming de opdracht te geven voor het maken van een structuurvisie en ontwikkelstrategie met als doel de natuur- en recreatieve waarden van het gebied te verhogen.

De plannen zijn tot stand gekomen in een intensief participatief proces met diverse belanghebbende partijen en omwonenden. Doel is om binnen een periode van zeven tot tien jaar in kleine aaneengesloten deelprojecten deze visie te realiseren.

Neswaarden: recreatiestrand en speeltuin
Neswaarden: jachthaven en zicht op de Afgedamde Maas

Natuurlijke oeverinrichting

Op dit moment wordt het deelproject 'de natuurlijke oeverinrichting van het Esmeer' uitgevoerd. Aan de noordwest- en zuidoever van het Esmeer wordt de oever verlaagd door een deel van de kleilaag af te graven. Daardoor reikt de getijdenwerking met hogere en lagere waterstanden vanaf de Afgedamde Maas en het Esmeer tot in het gebied. Zo kan de riviernatuur en hierbij horende planten- en diersoorten zich beter ontwikkelen. Aan de zuidoostzijde van het Esmeer wordt een getijdenbekken gerealiseerd. Het doel van dit bekken is om wat meer waterbeweging langs het aangrenzende zwemstrand te realiseren. Zo wordt het water beter ververst en neemt de kwaliteit van het water toe. Door het realiseren van een verbinding met de waterloop vanuit Aalst krijgt de waterkwaliteit in het dorp een positieve impuls.

Folder informatieavond (voorzijde)
Folder informatieavond (achterzijde)