Opdrachtgever Buitenleven Vakanties
In samenwerking met KRAFT architecten en Dana Dijkgraaf Design
Jaar van ontwerp 2019
Project

Buitenleven: Ecolodges

Ecolodges is het vierde deelconcept van Buitenleven Vakanties. Ecolodges zijn kleine, compacte lodges met het comfort van een vakantiehuis gecombineerd met alle fijne dingen die kamperen biedt. Geen ecologische voetafdruk en één zijn met de elementen, zonder de nadelen!

Een avontuurlijke, eenvoudige en intense beleving van de natuur komt samen in de zoektocht naar een nieuw deelconcept voor Buitenleven Vakanties: de Ecolodge. Buitenleven Vakanties heeft Le Far West, in samenwerking met Kraft Architecten, de opdracht gegeven om een concept, visie en beeldkwaliteitsboek op te stellen voor een nieuw deelconcept binnen het huidige aanbod vakantiewoningen. Het boekje ‘Buitenleven Ecolodge’ is vormgegeven door Dana Dijkgraaf Design.

Buitenleven Vakanties is een initiatief van Landschappen NL, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Buitenleven biedt vakantiewoningen aan vanuit het idee gasten van dichtbij de natuur te laten ervaren, maar ook de bijzondere gebouwen in stand te kunnen houden. Op dit moment is Buitenleven Vakanties onderverdeeld in drie deelconcepten; (1) boswachterswoningen, (2) kastelen en landhuizen en (3) buitenbeentjes. Binnen deze deelconcepten ervaart Buitenleven Vakanties een groeiende behoefte aan een meer avontuurlijke, eenvoudige en intensere beleving van de natuur; de echte natuurbeleving. Uit deze behoefte kwam de wens voort een visie, concept en programma van eisen op te stellen voor een vierde deelconcept: de Ecolodge.

Positionering Ecolodges binnen Buitenleven

Eigenheid versus Eenheid

Een Ecolodge is een compacte, milieuvriendelijke, energie neutrale accommodatie, gemaakt van biobased materialen. Doel is ervoor te zorgen dat er tijdens het ontwikkelen van de lodges door de verschillende 'huiseigenaren' sprake blijft van een 'familie' van lodges met dezelfde uitgangspunten en overeenkomsten in uiterlijke verschijningsvorm en tegelijkertijd voldoende ruimte biedend een eigen 'handtekening' te zetten. Voor het genereren van voldoende input met betrekking tot architectuur en materiaalgebruik is de samenwerking gezocht met Kraft Architecten Arnhem. Om optimaal tot snel resultaat te komen is gekozen voor een aantal intensieve workshops tussen Le Far West en Kraft. Het resultaat is een concept, programma van eisen, referentiebeelden en handschetsen.

5 pijlers zetten de 'grondtoon'

Het eindproduct is het beeldkwaliteitsboek ‘Buitenleven Ecolodge’ bestaand uit een programma van eisen en een overzicht van alle regels en randvoorwaarden die nodig zijn voor de ontwikkeling. De vijf pijlers zetten de ‘grondtoon’ voor alle keuzes die er gemaakt worden binnen het concept Ecolodges. Elke keuze voor de plaatsing, architectuur en de inrichting, maar ook het gebruik past binnen deze pijlers. Deze pijlers zijn: (1) natuur-, en landschapsbeleving, (2) zintuigen prikkelen, (3) comfort, (4) oorspronkelijk en tijdloos, (5) kleinst mogelijke ecologische voetafdruk. De bouwstenen vormen de verhouding tussen vier onderdelen, welke samen een gradiënt vormen van het landschap tot het interieur van de Ecolodge.

Pijlers: de grondtoon van het concept Ecolodges

Pijler 1: natuur en landschapsbeleving
Pijler 2: zintuigen prikkelen
Pijler 3: comfort
Pijler 4: oorspronkelijk en tijdloos
Pijler 5: kleinst mogelijke ecologische voetafdruk

Bouwstenen

Bouwsteen 1: gradaties van het landschap
Bouwsteen 2: openbaren conform het landschap
Bouwsteen 3: gradient van binnen naar buiten
Bouwsteen 4: ruimteprogramma van de lodge
Beeldkwaliteitboek Buitenleven Ecolodges
Beeldkwaliteitboek Buitenleven Ecolodges
Uitgangspunten landschappelijke inpassing Ecolodge
Uitgangspunten landschappelijke inpassing Ecolodge