Opdrachtgever Staatsbosbeheer
Locatie Waddengebied
Periode 2016-heden
Project

Visiedocument verblijfsrecreatie Wadden

In opdracht van Staatsbosbeheer hebben we een visiedocument opgesteld voor de verblijfsrecreatie op de Wadden eilanden. Dit keer eens geen visiedocument met lappen tekst, maar een beeldend geheel dat de missie van Staatsbosbeheer inzichtelijk maakt:

  • Beschermen en ontwikkelen van het kenmerkende groene erfgoed van Nederland.
  • Beleving van deze natuur door huidige en toekomstige generaties. 
  • Benutten van de gebieden op duurzame wijze en mét de samenleving. 

In deze visie is antwoord gegeven op de vraag hoe verblijfsrecreatie in deze veranderende tijden mee kan bewegen. Welke (innovatieve) vormen van verblijfsrecreatie passen binnen de filosofie van Staatsbosbeheer? Hoe kunnen we de terreinen en het (groene) erfgoed van Staatsbosbeheer hiervoor inzetten? En hoe kunnen (lokale) ondernemers hierin hun rol pakken?

De visie op de verblijfsrecreatie bundelt de huidige opvattingen en zienswijzen, verbeeldt en verwoordt potentiële nieuwe richtingen en maakt inzichtelijk welke wegen er in het recente verleden zijn ingeslagen en in de toekomst mogelijk zullen worden ingeslagen om vorm te geven aan verblijfsrecreatie op een manier die past bij Staatsbosbeheer. 

Momenteel werken we aan de afronding van het boek waarin de visie wordt verbeeld.

 

Waddenschatkaart en recreatieproducten

Waddenmagie als uitgangspunt

scroll →