Opdrachtgever Bewonersplatform Spijkerkwartier
Locatie Spijkerkwartier Arnhem
Periode 2017 - heden
I.s.m. Bert Roete
Financiering Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Project

1e Spijkerlab Arnhem 2017

Spijkerlab maakt deel uit van de Open Oproep Stadslabs, van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Begin 2017 heeft het Spijkerlab aanvang genomen, waar bewoners rond twee pilot-locaties (Driekoningenstraat en Rietgrachtstraat) zelf een integraal ontwerp maakten met ondersteuning en begeleiding van Le Far West. In 2018 wordt als vervolg hierop van 22-24 juni het Spijkerlab Festival georganiseerd. Zie voor meer informatie www.spijkerlab.nl

2017 was een energiek jaar waarin we gezamenlijk de schouders gezet hebben onder het plan, in nauwe samenwerking met belanghebbende partijen (o.a. gemeente, ondernemers, culturele organisaties, corporaties, experts). Uitgangspunten bij het ontwerp waren: 

 • klimaatbeheersing, 
 • onderhoud i.c.m. bewonersparticipatie, 
 • wijkeconomie i.c.m. bewonersparticipatie, 
 • synergie tussen functie en identiteit en
 • grenzeloze stadsecologie, 

waarin openbare ruimte en private ruimte samenwerken. 

Deze onderwerpen hebben we tijdens twee inspiratiesessies behandeld. Tijdens de vier opvolgende Spijkerworkshops konden bewoners hiermee aan de slag in het ontwerp van de locaties. 

 

Spijkerworkshops met bewoners

Producten en resultaten

De Spijkerworkshops hebben een aantal concrete producten opgeleverd:

 • de Spijkerlab Metrokaart met uitgangspunten, ambities en concrete ontwerpvoorstellen op basis van wensen en dromen uit de wijk geplaatst in context en tijd.  
 • een beschrijving van het gewenste functioneren van het Spijkerkwartier (hoe willen we dat de wijk functioneert over een x-aantal jaar?)
 • een schetsontwerp op basis van het visieplan Spijkerkwartier en wensen en ideeën van bewoners en huiseigenaren voor de Rietgrachtstraat 
 • twee werkmaquettes schaal 1:100 voor beide pilotlocaties (Driekoningenstraat en Rietgrachtstraat) als ontwerp instrument. Hiermee kunnen ideeën direct worden verbeeld en de consequenties doorzien (ontwerpend onderzoek).
 • het ontwerp van het Spijkerkwartier-fietsnietje door middel van een prijsvraag. De nietjes zijn nu in productie en zullen in 2018 geplaatst worden in de straten van het Spijkerkwartier. 

Ook zijn er verbindingen gelegd tussen bewoners, ondernemers, de wijkvereniging, de hogeschool voor de kunsten Artez, de verschillende werkgroepen in het Spijkerkwartier en een aantal afdelingen van de gemeente Arnhem waaronder leden van het team leefomgeving. Deze verbindingen zijn zeer waardevol voor de toekomstige ontwikkelingen in het Spijkerkwartier. Er is hierdoor meer duidelijkheid ontstaan wie welke verantwoordelijkheden heeft in de veranderende manier van werken van de overheid, de rol van de bewoners in ‘van Wijken Weten’ en hoe we zouden kunnen samenwerken om de complexe opgaven in de buitenruimte (waarvan slechts 5% openbaar is) gezamenlijk te lijf te gaan.

'common world' van het Spijkerkwartier
metrokaart met uitgangspunten, ambities en concrete ontwerpvoorstellen
één van de maquettes schaal 1:100
doorkijk Driekoningenstraat in maquette
ontwerptoolbox
Drie mogelijke ontwerpen voor de Driekoningenstraat

Vervolg

We zijn op dit moment in afwachting van onze subsidie-aanvraag bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie om het Spijkerlab in 2018 te kunnen continueren. Hierin willen we stappen nemen om de concrete stations (die staan voor projecten zoals voortgekomen uit het Spijkerlab 2017) van de Spijkerlab Metrokaart vorm te geven en uit te voeren.  

Naast concrete projecten en nieuwe verbindingen leverde Spijkerlab 2017 ook aandachtspunten en vragen op die we graag verder willen onderzoeken en te lijf gaan in het voorgenomen Spijkerlab 2018, zoals:

 • Hoe bereiken we zo veel mogelijk (beoogde) toekomstige Spijkerlaboranten?
 • Hoe kunnen we bewoners nog meer aanzetten zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het vormgeven van hun leefomgeving?
 • Hoe bereiken we (groepen) mensen die wel belang hebben bij eventuele uitkomsten van het Spijkerlab maar geen interesse hebben in of mogelijkheid hebben tot actieve deelname?
 • Hoe zorgen we dat de uitkomsten, plannen en ontwerpen door voldoende bewoners ondersteund worden?
 • Hoe krijg je als stadslab de legitimatie om concrete toezeggingen te doen aan de deelnemers?