Over ons

huidige projecten

Arnhems Buiten (2018-heden)
Opstellen ontwikkelscenario’s voor rijksmonumentaal bedrijventerrein Den Brink op Arnhems Buiten in Arnhem West in samenwerking met marco.broekman stedenbouw, i.o.v. parkmanagement Arnhems Buiten.

Rosandepark Renkum-Arnhem (2018-heden)
Visie en maatregelenkaart voor het stroomgebied van de Slijpbeek te Arnhem/Renkum in samenwerking met OAK consultants, i.o.v. gemeente Renkum, gemeente Arnhem, Waterschap Rijn&IJssel, Waterschap Vallei en Veluwe, Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland.

Inspiratiesessies Klimaatadaptatie en Hitteproblematiek (2018-heden)
Geven van een tweedelige inspiratiesessie over de oorzaken en gevolgen van hitte en mogelijke adaptatiemaatregelen in de buitenruimte. Aan het Platform Ruimtelijke Adaptatie Gelderland, voor diverse waterschappen, gemeentes, GGD en Rijkswaterstaat, i.o.v. Provincie Gelderland.

Tuin Sneek (2018-heden)
Tuinontwerp bij nieuwbouw, voor ca. 1 ha grote kavel aan het water. 

Ecolodges (2018-heden)
Formuleren en visualiseren van het concept en het pve voor het 4de deelconcept ‘Ecolodges’ van Buitenleven Vakanties in samenwerking met Kraft Architecten, i.o.v. Buitenleven Vakanties.

Laan van Duurzaamheid Amersfoort (2018-heden)
Ontwerp natuurinclusieve en klimaatadaptieve nieuwbouwwijk te Amersfoort in samenwerking met architectenbureau Studio Nauta, i.o.v. ontwikkelaar-belegger SchipperBosch.

Seinpaalduin Terschelling (2018-heden)
Maken van een uitgangspuntenkaart en 'beeldkwaliteit doe-boek' voor de omgeving van Seinpaalduin op Terschelling, i.o.v. Staatsbosbeheer. 

Woongemeenschap Zuiderveld (2018-heden)
Landschappelijke inpassing en ontwerp buitenruimte 50 wooneenheden voor ecologische woongemeenschap, i.o.v. woningcorporatie Talis.

Vuurboetsduin Vlieland (2017-heden)
Ontwerp buitenruimte rondom vuurtorencomplex, i.o.v. Staatsbosbeheer.

Arnhem Klimaatbestendig (2016-heden)
Procesmanagement kernteam met als doel het klimaatadaptief inrichten van tuin, buurt en stad te bevorderen, gefinancierd door gemeente Arnhem, waterschap Rijn en IJssel, waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland.

Neswaarden Aalst (2017-heden)
Visie en landschapsontwerp gebied de Neswaarden / zandwinningsplas Esmeer in samenwerking met Stroming, i.o.v. Staatsbosbeheer en gemeente Zaltbommel.

Hagedoornveld Ameland (2016-heden)
Landschappelijke visie en ontwerp Hagedoornveld te Ameland, i.o.v. Staatsbosbeheer.

Spijkerlab (2017-heden)
Het i.s.m. bewoners integraal ontwerpen van twee pilotlocaties, i.o.v. Bewonersplatform Spijkerkwartier, gefinancierd door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Klimaatadaptieve terrastuin Arnhem (2018-heden)
Ontwerp voor aan het huis grenzend terras waar water op een natuurlijke manier kan infiltreren.

Diverse lezingen en colleges, over (stedelijke) klimaatmitigatie en -adaptatie en de rol van de ontwerper hierin: van denken naar doen.