Over ons

Huidige projecten

Parkweelde Amersfoort (2021-heden)
Inrichtingsplan rondom de nieuwbouw van 400 woningen in herstructureringsgebied Parkweelde 3 in de wijk Kruiskamp te Amersfoort. Opdrachtgever: gemeente Amersfoort, i.s.m. woningcorporaties de Alliantie, Portaal, Steenhuis Bukman Architecten en technisch adviesbureau Drong Omgeving & Techniek.

Woontuinen Ontwerponderzoek (2020-heden)
Ontwerpend onderzoek naar innovatieve woonconcepten voor dak- en thuisloze jongeren. Ontwerpteam met Site Practice en Studio Makkink & Bey. Gefinancierd door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Hogekwartier Amersfoort (2020-heden)
Begeleiding participatieproces en ontwerp voor buurtplein in het Hogekwartier te Amersfoort. Opdrachtgever: gemeente Amersfoort, i.s.m. woningcorporatie de Alliantie.

Florin Velp (2020-heden)
Ontwerp gezamenlijke binnentuin bij luxe appartementenvilla te Velp, ontwerpteam met Kraft Architecten. Opdrachtgever: Florin Ontwikkeling.

Operaplein Amersfoort (2020-heden)
Inrichting openbare ruimte rondom nieuwbouw appartementencomplex en supermarkt in de wijk Schuilenburg te Amersfoort. Opdrachtgever: Projectontwikkelaar Blauwhoed en i.s.m. gemeente Amersfoort, woningcorporaties Alliantie en Portaal en Steenhuis Bukman Architecten.

Villatuin Schaarsbergen (2020-heden)
Tuinontwerp bij ca. 1000 m2 boskavel.

Coehoornpark Arnhem (2019-heden)
Participatieproces en ontwerp Coehoornpark te Arnhem. Grafische- en interactieve vormgeving in samenwerking met Sssssst. Opdrachtgever: gemeente Arnhem. 

Moderne Marke Slijpbeek (2019-heden)
Plan voor het versterken van de korte voedselketen in een biodivers, cultuurhistorisch, natuur-inclusief, hoogwaardig leef- en woongebied, waarbij circulariteit en fossielvrije mobiliteit aan de basis liggen en de beleving van de korte voedsel keten centraal staat. I.s.m. de Gemeente Arnhem en Gemeente Renkum, vier lokale voedselproducenten en Wageningen University & Research. Gefinancierd door Europees Landbouwfonds Plattelandsontwikkeling en provincie Gelderland.

Drukkerij Baarn (2019-heden)
Stedenbouwkundig masterplan en inrichtingsplan openbare ruimte rondom nieuwbouw 45 woningen op terrein voormalige drukkerij te Baarn. Ontwerpteam met architect Studio Nauta. Opdrachtgever: Schipper Bosch.

Ecolodge Biesbosch (2019-heden)
Inpassing en ontwerp buitenruimte nieuwbouw Buitenleven Ecolodge. I.o.v. Staatsbosbeheer, i.s.m. Caspar Schols.

Arnhems Buiten (2018-heden)
Opstellen ontwikkelscenario’s voor rijksmonumentaal bedrijventerrein Den Brink op Arnhems Buiten in Arnhem West. Ontwerpteam met Bura stedenbouw. Opdrachtgever: parkmanagement Arnhems Buiten.

Laan van Duurzaamheid Amersfoort (2018-heden)
Ontwerp natuurinclusieve en klimaatadaptieve nieuwbouwwijk te Amersfoort. Ontwerpteam met Studio Nauta. Opdrachtgever: Schipper Bosch.

Woongemeenschap Zuiderveld Nijmegen (2018-heden)
Landschappelijke inpassing en ontwerp buitenruimte 50 wooneenheden voor ecologische woongemeenschap. Ontwerpteam met Hoogte2 Architecten. Opdrachtgever: woningcorporatie Talis.

Arnhem Klimaatbestendig (2016-heden)
Procesmanagement kernteam met als doel het klimaatadaptief inrichten van tuin, buurt en stad te bevorderen, gefinancierd door gemeente Arnhem, waterschap Rijn en IJssel, waterschap Rivierenland en de provincie Gelderland.

Hagedoornveld Ameland (2016-heden)
Landschappelijke visie en ontwerp Hagedoornveld te Ameland, i.o.v. Staatsbosbeheer.

Diverse lezingen en colleges, over (stedelijke) klimaatmitigatie en -adaptatie, over participatie en daadwerkelijk samenwerken met bewoners, over inclusieve landschappen en over de rol van de ontwerper in/bij deze onderwerpen: van denken naar doen.