Opdrachtgever gemeente Arnhem
Locatie Arnhem
Omvang 0,2 ha
Jaar van ontwerp 2018-heden
Planning realisatie 2024
Project

Coehoorn Park

Coehoorn is in ontwikkeling. Door sloop en nieuwbouw krijgt ook het Coehoorn Park in de komende jaren een andere vorm en inrichting. Le Far West is door de gemeente Arnhem gevraagd om met alle buurtgenoten een plan te maken voor het groene hart van de buurt. De ontwikkelingen zijn te volgen op de website van Coehoorn Park. Campagne en website zijn vormgegeven door Sssssst.

Het Coehoorn Park vormt het hart van de wijk Coehoorn, gelegen op een centrale locatie tussen het centraal station en de binnenstad van Arnhem. Tijdens de ontwikkeling van Coehoorn Centraal Creatieve wijk, heeft ook het 20 jaar braakliggende terrein een transformatie doorgaan. Door een bottom-up initiatief is er door Coehoorn Centraal samen met Willem Jakobs, omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen hard gewerkt aan het vormgeven van het tijdelijke park Coehoorn Park. Le Far West maakte een deelontwerp voor het voormalige schoolplein: de Coehoorn Climaatadaptieve Cantoortuin. Volgend op het succes van Coehoorn Centraal en het Coehoorn Park, gaat het gebied herontwikkeld worden. Er komt nieuwbouw, waardoor ook het park op de schop gaat. Le Far West is gevraagd een plan voor het Coehoorn Park te maken, zowel qua ontwerp, als begeleiding van het co-creatie proces, doormiddel van integrale oplossingen en een interdisciplinaire aanpak.

De brievenbus en muurkrant
De brievenbus en muurkrant
Posters in de wijk
Posters in de wijk

Hark door het Park

Co-creatie vormde de rode lijn door het ontwerpproces. Bij deze vorm van samenwerking, hebben alle betrokkenen invloed op het proces en resultaat; in dit geval het ontwerp van het park. Er is gekozen voor een laagdrempelig, langere tijd beschikbaar, informeel en uitnodigend co-creatieproces. Op deze manier is het proces flexibel toegankelijk voor alle betrokkenen en niet beperkt tot een eenmalig moment voor inspraak.

Voor het proces is samen met Sssssst een campagne opgezet: ‘Hark door het Coehoorn Park’. Voor de aftrap hingen er posters door de wijk met quotes van bewoners over het toekomstige Coehoorn Park. Vervolgens werd de ‘kantine’ geopend, met een historische expositie. Een maand lang konden bewoners, belanghebbenden en belangstellenden langskomen in de kantine en in gesprek gaan met de ontwerpers en de gemeente Arnhem. Tegelijkertijd is er een enquête naar elk adres in de wijk verstuurd. Hierin is gevraagd naar ideeën voor en meningen over het toekomstige park. De (tussentijdse) resultaten, waren te zien als ‘muurkrant’ aan de rand van het Coehoorn Park. Er kwamen ruim honderd ingevulde enquêtes terug en er werden enkele tientallen gesprekken gevoerd. De uitkomst van het co-creatie proces vormde de invulling van het nieuwe park. Het ontwerp als raamwerk is vormgegeven door Le Far West, maar de feitelijke inhoud is aan de belanghebbenden.

panorama kantine
scroll →
De kantine met de historische expositie
opgehaalde resultaten
opgehaalde resultaten

Structuurontwerp

Voor het toekomstige park zijn drie doelstellingen geformuleerd: Coehoorn (park) groene oase, Coehoorn pocket multitool park en Coehoorn buurtpark. Vanuit deze doelstellingen werden acht uitgangspunten geformuleerd. Het structuurontwerp volgt hieruit; een buurtpark met een centraal grasveld voor flexibele invulling, vakken vaste planten en (bestaande) bomen, dwaalpaden voor een wandeling en doorgaande routes voor de aansluiting in de wijk en omliggende gebieden. Het park zal uitgebreid worden over de Coehoornstraat. Het structuur ontwerp is in het najaar van 2020 besproken met bewoners, belanghebbenden en belangstellenden. Tijdens deze presentatie was ook de mogelijkheid om verder invulling te geven aan het ontwerp.

basis voor het ontwerp
basis voor het ontwerp
8 uitgangspunten
(eerste 7 van) 8 uitgangspunten
uitgangspunt 8: overgangen architectuur
uitgangspunt 8: spelregels overgang park/architectuur
structuurontwerp
structuurontwerp
impressie aan de hand van referentiebeeldem
impressie aan de hand van referentiebeelden

In 2021 zal het ontwerp verder uitgewerkt gaan worden. Volgens de planning zal het nieuwe Coehoorn Park in 2024 gerealiseerd zijn. Het gehele co-creatie proces is te volgen op coehoornpark.nl.