Over ons

wij werkten aan deze projecten

Verblijfsrecreatie Wadden (2016-2017) 
Visie op (innovatieve) vormen van verblijfsrecreatie op de Nederlandse waddeneilanden, i.o.v. Staatsbosbeheer.

Natuurcentrum stadsboerderij Presikhaaf (2016-2017)
Ontwerp structuurvisie, beeldkwaliteit en herinrichtingsplan voor stadsboerderij Presikhaaf, i.o.v. Natuurcentrum Arnhem.

Workshop Hittestress (2017)
Verzorgen inspiratieworkshop over klimaatadaptatie en hittestress Regionale Samenwerking Klimaatbestendig Rijk van Nijmegen en Land van Maas en Waal, i.o.v. waterschap Rivierenland.

Globaal Groenplan Arnhem Centrum (2016)
Visie op de (flexibele) groeninrichting van het centrum van Arnhem, i.s.m. Willem Jakobs en Theo Reesink, i.o.v. Platform Binnenstad Arnhem en gemeente Arnhem.

Tuin Rozendaal (2016-2017)
Ontwerp tuin op nieuwbouwlocatie De Del te Rozendaal.

Coehoorn Climaatadaptieve Cantoortuin (2016-2017)
Ontwerp buitenruimte CC7 in Coehoorn Centraal (Arnhem), i.o.v. Stichting Coehoorn Centraal.

Groene Schoolpleinen (2016)
Ontwerpworkshops met Arnhemse basisscholen die hun buitenruimte willen vergroenen, i.o.v. gemeente Arnhem.

Amsteltuinen Amsterdam (2016)
Ontwerp en beplantingsplan drie aaneengesloten tuinen van nieuwbouwwoningen in het Amstelkwartier.

Slingeland ziekenhuis (2016)
Eerste ronde Architectenselectie (gewonnen) voor nieuwbouw ziekenhuis op landschappelijk gevoelige locatie in de Achterhoek, i.s.m. Wiegerinck Architecten.

Kwekerijbos Ameland (2015-2016)
Visie en ontwerp voor landschappelijke inpassing van recreatiewoningen op Buitenleven locatie te Ameland, i.o.v. Staatsbosbeheer.

Klimaatregelenborden (2015-2017)
Ontwikkelen mobiel educatiesysteem ter bevordering van het vergroenen en ontharden van tuin en buurt. In eigen beheer.

Arnhem Groen Wonen? (2015)
Onderzoek naar Arnhems' landschappelijke woonkwaliteit, i.o.v. architectuurcentrum CASA.  

Tuin Klingelbeekseweg (2015)
Ontwerp klimaatadaptieve voortuin in Arnhem.