Opdrachtgever Natuurcentrum Arnhem
Locatie Stadsboerderij Presikhaaf
Periode 2017
Schaal 5 ha
Project

Natuurcentrum stadsboerderij Presikhaaf

In opdracht van het natuurcentrum Arnhem hebben we een Structuurvisie, Beeldkwaliteitsplan en Herinrichtingsplan gemaakt voor de stadsboerderij Presikhaaf te Arnhem.

De stadsboerderij is een moderne, educatieve, zelfvoorzienende stadsboerderij. Het doel is educatie bieden met de stadsboerderij in al haar facetten als middel. Educatie op het boerenerf gebeurt door ervaring en beleving. De indeling van erf, aankleding en beplanting is (traditioneel) functioneel binnen deze nieuwe, moderne visie.

Op de stadsboerderij wordt extra aandacht besteed aan het zichtbaar maken van zelfvoorziening en klimaatbestendigheid. Het boerenerf dient daarbij als voorbeeld voor de bezoekers. Een boerderij is van oudsher al zelfvoorzienend. Nu richt zich dat ook op de omgeving, én niet alleen het voorzien in voedsel maar ook in het goede voorbeeld geven hoe je je huis, tuin en buurt klimaatbestendiger kan inrichten, het sluiten van kringlopen, het geworteld zijn in de omgeving en het gebruik van lokale materialen. Met gebruik van hernieuwbare bronnen en het aanvullen van bestaande bronnen.

Le Far West landschapsarchitecten - structuurplan
structuurplan
Le Far West landschapsarchitecten - ontwerpprincipes
ontwerpprincipes

De functionele inrichting van de boerderij is gebaseerd op vier uitgangspunten:

het centrum is de basis, met plek voor informatievoorziening, overzicht, contact en ontmoeting

spelen = leren, vanuit het centrum (jongste kinderen) naar buiten (oudere kinderen) in gradaties spelaanleiding bieden over het hele terrein

van kleinvee naar grootvee, er is een duidelijke opbouw in opstallen voor vee vanuit het centrum (boerderij huisdieren) naar buiten (grootvee)

een toegankelijke, doorwaadbare boerderij, het erf is een verbindende ruimte die door middel van toegankelijkheid beleving mogelijk gemaakt (want beleven = kennis opdoen)

inventarisatie

met bezoekers in gesprek over wensen
analyse stickers gebruik en meest/minst favoriete plekken stadsboerderij presikhaaf arnhem
analyse stickers gebruik en meest/minst favoriete plekken stadsboerderij presikhaaf arnhem
analyse vragen gebruik en meest/minst favoriete plekken stadsboerderij presikhaaf arnhem
analyse vragen gebruik en meest/minst favoriete plekken stadsboerderij presikhaaf arnhem

analyse

Le Far West landschapsarchitecten - analyse
gewenst functioneren hoofdgebouw
Le Far West landschapsarchitecten - analyse
gewenst functioneren erf: welkom heten, uitnodigen tot beleven, overzichtelijk en toegankelijk, verbindt binnen en buiten