Over ons

Dit is wat wij doen en waarom

Le Far West. In de gelijknamige cultfilm ging Jacques Brel op zoek naar de imaginaire wereld van zijn kindertijd. Een wereld waar de mogelijkheden onbeperkt zijn, waar je onbeschaamd kunt spelen en fantaseren, waar je cowboy bent of prinses. Dat is precies wat wij nastreven in onze ontwerpen. Hoe kun je verder kijken dan de horizon? Hoe kun je ontwerpen voor de toekomst maar vooral ook mét de toekomst? Wat is de wereld die je nu nog niet kent maar waar je wel heel graag in zou leven? Met als antwoord - ogenschijnlijk  - kinderlijk eenvoudige oplossingen voor complexe vraagstukken.

 

Le Far West ziet elke opdracht als een continu proces waarbij met name de sociale krachten worden ingezet om een (natuurlijke) systeemgebonden economie en dus landschap te bewerkstelligen. Dat betekent veel sámen dromen, met opdrachtgevers, bewoners of met gebruikers. Dat doen we onder andere door middel van intensieve workshops (Spijkerlab met bewoners i.o.v. Bewonersoverleg Spijkerkwartier Arnhem, Visie op natuurontwikkeling en (verblijfs)recreatie Hagedoornveld Ameland i.o.v. Staatsbosbeheer), het organiseren van klimaatcafé’s (Procesbegeleiding van Platform Arnhem Klimaatbestendig, i.o.v. Gemeente Arnhem), tijdelijke interventies (Climaatadaptieve Cantoortuin Coehoorn, eigen initiatief) en het maken van visies die meebewegen met tijd en onderwerp (Visie Verblijfsrecreatie Wadden i.o.v. Staatsbosbeheer). Door middel van dit ‘samen dromen’ activeren we zoveel mogelijk processen in de buitenruimte. We oefenen een positieve invloed uit op ‘het werken’ van de ruimte, zowel in sociaal, ecologisch als economisch opzicht. 

 

Eigenlijk is Le Far West een manusje-van-alles. Geen pasklare antwoorden maar meebewegen met de veranderende tijd. Niet meer denken in grenzen en tegenstellingen als stad en land, natuur en cultuur, financiële rijkdom en ‘boerengeluk’. Maar per vraagstuk steeds zoeken naar eigentijdse, slimme oplossingen in gradiënten van inclusiviteit, biodiversiteit en circulariteit. Op zoek naar dat gevoel van écht geluk, van toen we nog Indiaantje speelden.