Opdrachtgever Staatsbosbeheer
Locatie Ameland
Periode 2016- nu
Schaal 3000 m2
Project

Buitenleven 2.0

Buitenleven 2.0 is een schetsontwerp voor de voormalige werkschuur van Staatsbosbeheer in het Kwekerijbos op Ameland. Uitgangspunt is het ontwikkelen van natuur door middel van recreatie. Peilers onder het ontwerp zijn samenwerking met lokale ondernemers, circulariteit, zelfvoorziening, kennisontwikkeling, no-waste principe en educatie door bewustwording. Op dit moment wordt gewerkt aan het uitbreiden van dit concept over de gebieden grenzend aan het perceel van het Kwekerijbos. 

Buitenleven 2.0 = natuurontwikkeling door recreatie

Het Kwekerijbos ligt in een oud duincomplex grenzend aan een voormalig wash-over complex op twee gradiënten: van hoog naar laag en van kalkarm naar kalkrijk.

Kwekerijbos op oud duincomplex Ameland sectie Noord-Zuid
Kwekerijbos op oud duincomplex Ameland sectie Noord-Zuid
Overgang dorp Nes naar Kwekerijbos op oud duincomplex en vervolgens naar Noordzeestrand Ameland: sectie West-Oost
Overgang voormalig Wash-Over complex naar Kwekerijbos op oud duincomplex Ameland: sectie West-Oost